Oranjefonds

Kortgeleden werden Marsumers opgeroepen hun stem uit te brengen op kroonappels. Het bleek dat van de inwoners van Menameradiel de meeste stemmen werden uitgebracht op het project van Stichting “De Krobbe der út”. Er was dus kans om de prijs van €50.000,00 te winnen. Dat zou een prachtige kans kunnen zijn om ons vermogen aan te vullen en om onze begroting dicht te krijgen.

Na een tweede landelijke stemronde viel de prijs aan een ander project ten deel. zie: De Stichting “De Krobbe der út” dankt al die stemmers van harte!

Help ons om deze gebouwen voor Marsum en de kerkelijke gemeente te bewaren.

Vriendelijke groet Jan kuppens

Penningmeester van stichting “de Krobbe der ut”