Paus Pontianus

Pontianus (gestorven Sardinië, 29 sept. 235) was de achttiende paus van de Rooms Katholieke Kerk. Hij was paus van 230 tot aan zijn dood in 235. Tijdens zijn pontificaat eindigde het schisma van Hippolytus. Ook stelde hij het eerste gezangenboek met psalmen samen. Samen met andere kerkleiders, onder wie Hippolytus, werd hij door de Romeinse keizer Maximinus Thrax naar Sardinië verbannen. Als gevolg hiervan trad Pontianus in 235 af. Het is niet bekend hoe lang hij in zijn verbanningsoord doorbracht, maar volgens het Liber Pontificalis stierf hij door de onmenselijke omstandigheden in de Sardijnse mijnen.Zijn stoffelijk overschot werd door paus Fabianus naar Rome overgebracht en begraven in de Catacomben van Sint-Callixtus. Pontianus is vanwege zijn wrede dood heilig verklaard en wordt als martelaar vereerd. Zijn feestdag wordt nu samen met die van tegenpaus Hippolytus op 13 augustus gevierd. (Bron Wikipedia).
Pontian.jpg