Uurwerk

Het slingeruurwerk is niet gedateerd maar stamt waarschijnlijk uit de periode rond 1500.

PS-KE-UW-6403

Het uurwerk loopt op twee gewichten van zwerfkeien die tussen de eerste en tweede zolder hangen.

Het uurwerk moest aanvankelijk eens per 24 uur opgewonden worden, sinds 2010 wordt dit automatisch gedaan. 


PS-KE-UW-6410                                                                              

Op de derde zolder hangen de twee luidklokken. De grote klok is in 1618 gegoten en de kleine klok in 1472.

De kleine klok heeft een gotisch bovenrandschrift dat luidt:

“LAUDES. NYCOLA O. CONCINAT. HEC. CONCIO.N. CCCC.LXXII. “

Ook op de grote klok is een inscriptie aangebracht:

“INITIAR ONS HEEREN DUYSENT SES HONDERT ENDE ACHTTIEN HEEFT HANS FALCK VAN NUERENBERGH IN LEEUWARDEN GEGOTEN”.

Torenuurwerk-W1000

Tijdens de tweede wereldoorlog zijn beide klokken door de bezetter geconfisceerd. Gelukkig bleek na de oorlog dat ze niet waren omgesmolten en in Delfzijl werden terug gevonden.